Угода користувача

ТОВ «НОВА СЛОБОДА - КРЕАТИВ», код ЄДРПОУ 37998184

1. Основні поняття і визначення
 • 1.1. Інтернет-магазин - сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену www.novasloboda.com.
 • 1.2. Користувач інтернет-магазину (далі Користувач) - будь-яка особа, яка здійснює доступ до інтернет-магазину за допомогою мережі Інтернет.
 • 1.3. Власник інтернет-магазину (далі Власник) - ТОВ «НОВА СЛОБОДА - КРЕАТИВ», код ЄДРПОУ 37998184.
 • 1.4. Власник і Користувач надалі спільно іменуються «сторони», а окремо - «сторона».
 • 1.5. Адміністрація інтернет-магазину (далі Адміністрація) - особи, уповноважені Власником на здійснення управління інтернет-магазином і інші дії, пов'язані з його використанням. Адміністрація діє від імені Власника, якщо інше не буде вказано окремо.
 • 1.6. Регламент - документ регулює правила користування інтернет-магазином, сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену www.novasloboda.ua.
2. Загальні положення
 • 2.1. Цей Регламент регулює відносини між Власником в особі Адміністрації і Користувачами, що виникають у зв'язку з використанням інтернет-магазину.
 • 2.2. У разі, якщо окремі питання не врегульовані цим Регламентом або іншою угодою сторін, відносини сторін вирішуються відповідно до законодавства України.
 • 2.3. Положення цього Регламенту встановлюються, змінюються і скасовуються Власником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. З моменту розміщення в інтернет-магазині нової редакції Регламенту попередня редакція вважається такою, що втратила свою силу. У разі істотної зміни положень Регламенту, Адміністрація сповіщає про це Користувачів шляхом розміщення на сайті відповідного повідомлення.
 • 2.4. До прав і обов'язків сторін, що виникли на підставі редакції Регламенту, яка втратила свою силу, застосовуються положення діє (останньої) редакції Регламенту, якщо інше не буде встановлено Регламентом або не випливає з характеру виникли між сторонами.
3. Користувач
 • 3.1. Права та обов'язки Користувача виникають у особи з моменту його першого звернення до будь-якої з веб-сторінок, які входять до складу інтернет-магазину.
 • 3.2. Користувач зобов'язується дотримуватися правил, зазначені в цьому Регламенті.
4. Правила нашого інтернет-магазину
 • 4.1. Умови співпраці вказані на сайті інтернет-магазину.
 • 4.2. Заборонені дії: 4.2.1. Вказувати при оформленні замовлення завідомо неправдиву або вигадану інформацію про себе, зокрема чужі або вигадані ім'я та прізвище, адресу або телефон. 4.2.2. Здійснювати пропаганду або агітацію, що збуджує соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть і ворожнечу, пропаганду війни, соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної вищості. 4.2.3. Розміщувати в ресурсах інтернет-магазину повідомлення, що містять нецензурні слова і вирази. 4.2.4. Розміщувати будь-яким способом в інтернет-магазині матеріали порнографічного характеру або гіпертекстові посилання на Інтернет-сайти, що містять такі матеріали. 4.2.5. Розміщувати в інтернет-магазині без попередньої згоди Адміністрації, передавати за допомогою текстових повідомлень, графічних зображень та інших матеріалів, інформацію, яка містить рекламу. 4.2.6. Здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування інтернет-магазину, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління інтернет-магазином, а також здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути розцінені як мережева атака. 4.2.7. Використовувати інтернет-магазин в будь-яких комерційних цілях без попереднього дозволу Адміністрації або Власника.
5. Права і обов'язки Адміністрації
 • 5.1. Адміністрація здійснює поточне управління інтернет-магазином, регулює його структуру і зовнішній вигляд, дозволяє та обмежує доступ до замовлення товарів, здійснює інші належні їй права.
 • 5.2. Адміністрація вирішує питання, пов'язані з комерційним використанням інтернет-магазину, зокрема питання про можливість розміщення реклами, участі в партнерських програмах і т.д.
 • 5.3. У разі порушення Користувачем правил, встановлених цим Регламентом, Адміністрація має право тимчасово призупинити або заблокувати на невизначений час доступ Користувача до сервісів інтернет-магазину, а в разі неодноразового або грубого порушення положень Регламенту - видалити обліковий запис Користувача.
 • 5.4. Адміністрація має право, але не зобов'язана здійснювати модерацію повідомлень, та інших матеріалів, що розміщуються Користувачами в сервісах інтернет-магазину.
6. Гарантії та відповідальність сторін
 • 6.1. Користувач гарантує, що розміщення ним в ресурсах інтернет-магазину або передача за допомогою особистих повідомлень інформації, копій охоронюваних законом результатів інтелектуальної діяльності або їх частин, а також інших матеріалів не порушує чиїхось прав і законних інтересів.
 • 6.2. Користувач гарантує, що ним будуть вжиті належні заходи для забезпечення конфіденційності облікових даних, які він використовує для авторизації в інтернет-магазині, і запобігання можливості авторизації інших осіб з використанням його облікового запису.
 • 6.3. Власник гарантує таємницю листування, що здійснюється між Адміністрацією та Користувачем. Вся інформація про Користувачів суто конфіденційна. Доступ до неї має тільки Адміністрація і Власник. Ця інформація відноситься до категорії комерційної таємниці і не може бути використана в будь-яких інших цілях.
 • 6.4. Власник гарантує, що вказана Користувачем при оформленні замовлення адреса електронної пошти буде використовуватися тільки для зв'язку Адміністрації з Користувачем, відправлення Користувачу сповіщень та повідомлень, на одержання яких він підписався, і не буде переданий третім особам без попередньої згоди Користувача.
 • 6.5. За порушення положень цього Регламенту доступ Користувача до інтернет-магазину або його окремих сервісів може бути призупинений чи заблокований на невизначений термін. Доступ Користувача до (його окремих сервісів) відновлюється на розсуд Адміністрації.
 • 6.6. У разі неодноразового або грубого порушення Користувачем положень Регламенту його обліковий запис може бути видалена.
 • 6.7. За винятком випадків, прямо передбачених законом, Власник не несе відповідальності за збитки, що виникли у Користувача через, технічні збої апаратного або програмного забезпечення, а також за збитки, що виникли в результаті дій користувачів, явно не відповідають звичайним правилам роботи з інформацією в мережі Інтернет, апаратними засобами або програмним забезпеченням.
7. Адміністрація настійно рекомендує
 • 7.1. Не розміщувати у відкритому доступі свої контактні дані, зокрема номер телефону, адресу електронної пошти тощо.
 • 7.2. У разі, якщо доступ до інтернет-магазину здійснюється Вами за допомогою комп'ютера, який окрім Вас використовується або може використовуватися іншими особами - вживати необхідних заходів для того, щоб Ви вводите пароль або інша інформація не зберігались в браузері.
 • 7.3. У всіх інших випадках вживати необхідні заходи для забезпечення конфіденційності даних Вашого акаунту, які використовуються для доступу до інтернет-магазину.
 • 7.4. Не розміщувати будь-які матеріали, якщо Ви не впевнені, що таке їх використання не порушує будь-яких майнових чи особистих немайнових прав.
 • 7.5. При використанні інтернет-магазину утриматися від вчинення дій, які свідомо є протиправними або можуть бути розцінені як протиправні.
8. Угода на обробку персональних даних
 • 8.1. Користувач (Покупець) надає згоду (дозвіл) Власнику (Продавцю - ТОВ «НОВА СЛОБОДА - КРЕАТИВ») на обробку його персональних даних, які включають в себе дії Власника зі збору, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптації, зміни, поновлення, поширенню ( поширенню, реалізації, передачі), використання, знеособлення і знищення будь-яких персональних даних Користувача.
 • 8.2. Надання Користувачем (Покупцем) згоди на обробку персональних даних є реєстрація Користувача на сайті і / або оформлення замовлення без попередньої реєстрації.
 • 8.3. Обробка персональних даних Користувача загального характеру здійснюється для забезпечення реалізації правових, господарських, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, які регулюються Податковим Кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», Статутом Товариства, «Положенням, щодо обробки персональних даних у базах персональних даних ».
 • 8.4. Користувач погоджується, що обсяг персональних даних включає будь-які відомості / інформацію загального характеру, які дозволяють ідентифікувати фізичну особу та були надані Користувачем щодо себе та / або містяться в виданих від імені Користувача документах або підписаних ним.
 • 8.5. Порядок використання персональних даних Користувача визначається Власником (ТОВ «НОВА СЛОБОДА - КРЕАТИВ») самостійно на власний розсуд в кожному окремому випадку відповідно до «Положення щодо обробки персональних даних у базах персональних даних» та включає право Власника здійснювати будь-які дії щодо обробки цих даних і щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних третім особам, обраним Власником.
 • 8.6. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб, в тому числі надання їм часткового або повного права обробки цих даних і / або передачу цих даних визначається Власником самостійно на власний розсуд, в тому числі з метою перевірки достовірності даних наданих Користувачем і / або контактних даних. Користувач шляхом реєстрації на сайті та / або оформлення замовлення без попередньої реєстрації на сайті, надає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам і надає доступ до своїх персональних даних будь-яким третім особам, які визначаються самостійно Власником, до чого користувач підтверджує, що така передача даних не потребує подальшому окремому письмовому повідомленні Користувача про такі дії, в тому числі в письмовому вигляді.
 • 8.7. Надане Користувачем згоду на обробку персональних даних є безумовним, безвідкличним і необмеженим терміном дії, в будь-якому випадку згода діє до закриття інтернет - магазину і / або повної ліквідації Власника.
 • 8.8. Своєю реєстрацією на сайті і / або оформленням замовлення без попередньої реєстрації на сайті, Користувач підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами суб'єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», метою збору і особами, яким передаються його персональні дані, а також з тим, що його персональні дані включені в базу персональних даних «контрагентів», власником якої є ТОВ «НОВА СЛОБОДА - КРЕАТИВ» Код ЄДРПОУ 37998184, місцезнаходження бази персональних даних: 61072, г. Харьков, р. Науки, д.58., Україна, і в зв'язку, з чим відвідувачі потребує подальшого письмовому повідомленні про зазначені в цьому пункті обставин.
ТОВ «НОВА СЛОБОДА - КРЕАТИВ»